Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim” (Course of OSH in University of Lodz). 

Szkolenie z BHP jest obowiązkowe dla studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów, w semestrze zimowym, od 1 października 2017 r.

Informacje nt. obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie Łódzkim.

Klucz dostępu do kursu: FH42