Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Maciej Kokoszko
wtorek 9.00-11.00
czwartek 10.00-12.00
telefon do sekretariatu: 042 635 43 50
pokój: # 05

Prodziekan ds. nauki
dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ
wtorek 10.00-12.00
czwartek 10.30-12.00
telefon do sekretariatu: 042 635 61 09
pokój: # 09

Prodziekan ds. nauczania
dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ
poniedziałek 12.00-14.30
środa 13.30-15.00
telefon do sekretariatu: 042 635 61 08
pokój: # 01

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych, podyplomowych i  współpracy z zagranicą
dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ
czwartek 10.00-12.00
telefon do gabinetu: 042 635 61 10
pokój: # 06

Prodziekan ds. jakości kształcenia
dr Andrzej Kompa
czwartek 12.00-16.00
telefon do sekretariatu: 42 635 61 09 
pokój: # 09

Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych UŁ
dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ
wtorek 10.00-11.30
telefon do gabinetu: 042 635 61 10
pokój: # 06

Kierownik Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich
dr hab. Przemysław Waingertner, prof. UŁ
poniedziałek 10.00-12.00
telefon do gabinetu: 042 635 61 10
pokój: # 06