Wojskoznawstwo (studia licencjackie i magisterskie) to unikatowy i szczególny kierunek. Uniwersytet Łódzki jako jeden z niewielu w kraju oferuje zdobycie specjalistycznego wykształcenia tego rodzaju.

Wojskoznawstwo łączy różne dyscypliny naukowe, dzięki czemu studenci poznają rozmaite aspekty świata wojskowości i działania służb mundurowych, np.:

 • historia sztuki wojennej
 • specyfika współczesnych konfliktów i struktur bezpieczeństwa narodowego
 • rola ekonomii, logistyki i mediów w konfliktach wojennych
 • polskie tradycje wojskowe, wychowanie patriotyczne i dziedzictwo kulturowe
 • bronioznawstwo

Studenci uczestniczą w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, jak np. zajęcia poligonowe czy sztuki walki.

Studia te są zatem doskonałą formą rozwoju dla pasjonatów zainteresowanych wojskiem i tych, którzy pragną podjąć pracę związaną z działaniami formacji mundurowych.

Absolwenci wojskoznawstwa są przygotowywani do pracy na rzecz wojska, organizacji proobronnych i instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa narodowego. Mogą również prowadzić badania naukowe z zakresu historii wojskowości.

Przykładowe przedmioty

 • Sztuka wojenna
 • Bronioznawstwo
 • Ekonomika i logistyka wojny
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
 • Architektura obronna
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bronie główne wojsk lądowych
 • Siły morskie
 • Lotnictwo wojskowe
 • Podstawy prawne funkcjonowania polskich sił zbrojnych
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Współczesne wojskowe i policyjne jednostki specjalne
  oraz antyterrorystyczne
 • Historia i współczesność wywiadu i kontrwywiadu
 • Organizacja polskich sił zbrojnych w XX i XXI w.
 • Organizacja wybranych armii świata na przełomie XX i XXI w.
 • System bezpieczeństwa narodowego Polski po 1989 r.
 • Rola mediów i propagandy w wojnie

Kto prowadzi zajęcia?

 • historycy
 • absolwenci Akademii Obrony Narodowej
 • logistycy
 • psychologowie
 • inni specjaliści reprezentujący rozmaite dziedziny

Nie tylko zajęcia z wykładowcami! Wybrane spotkania:

 • z gen. broni Waldemarem Skrzypczakiem, podsekretarzem stanu w MON (2012-13), dowódcą Wojsk Lądowych (2006-09), dowódcą Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku (2005)
 • z przedstawicielami Agencji Wywiadu
 • z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • z przedstawicielami Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej
 • z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji

Dużo praktyki! Wojskoznawcy odwiedzają takie instytucje, jak:

 • XV Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim
 • Obiekt Alfa
 • lPN
 • poligony

Ponadto angażują się Legię Akademicką i konferencję „Oblicza Wojny”!

Co po wojskoznawstwie?

 • Większa łatwość w znajdowaniu pracy dzięki praktykom (np. z WKU)
  i rozwijaniu umiejętności w ramach Koła Naukowego Wojskowości
 • Mamy już pierwszych absolwentów, którzy dostali się do Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu!

Gdzie pracują wojskoznawcy?

 • praca w placówkach administracji państwowej, w formacjach
  mundurowych
 • praca na etatach cywilnych w Siłach Zbrojnych RP
 • kariera żołnierza zawodowego
 • kariera w prywatnych firmach czynnych w sektorze bezpieczeństwa
 • zatrudnienie w muzeach, skansenach wojskowych, placówkach
  kulturalnych, stanowiska w mediach czy przy produkcjach filmowych

 

Zapraszamy!

Więcej informacji znajdziecie w portalu rekrutacyjnym i w informatorach UŁ

strona wojskoznawstwa

POWRÓT do spisu kierunków