sic erat karkocha robak

Małgorzata Karkocha, Piotr Robak (2017) | Sic erat in votis Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Europa i świat w czasach nowożytnych