Informujemy, że studenci, których legitymacja wymagała przedłużenia ważności 29 listopada 2020 r., nie muszą zgłaszać się do dziekanatu w tym celu.

Legitymacja jest ważna jeszcze przez 60 dni od momentu, kiedy nasza Uczelnia wróci do pracy w trybie stacjonarnym.

Źródło: informacja z MNiSW „Zgodnie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) – legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu. Okres zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego – aktualne w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1835). Zgodnie z powyższym ważne pozostają legitymacje studenckie, których ważność na mocy ww. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada br., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na dzień 30 września 2020 r. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa studentów w Uniwersytecie w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckich”.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *