Informacja dotycząca zasad uczestnictwa dla pracowników i zleceniobiorców

Osoby, które do dnia 08.04.2021 r. nie ukończą 55 roku życia zostaną automatycznie objęte uczestnictwem w PPK.

  • Nie zostają objęte automatycznie uczestnictwem osoby, które do dnia 08.04.2021 r. złożą pisemną deklarację rezygnacji w Dziale Płac UŁ.
  • Z uczestnictwa w programie PPK można zrezygnować w dowolnym momencie jego trwania, składając pisemną deklarację rezygnacji.
  • Dane osób zatrudnionych, które złożą pisemną deklarację rezygnacji do dnia 08.04.2021 r. nie zostaną przekazane do instytucji finansowej.
  • Dane osób, które do dnia 08.04.2021 r. nie złożą pisemnej deklaracji rezygnacji zostaną przekazane do instytucji finansowej, z którą UŁ zawarło umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK (PEKAO TFI S.A.).
  • Po przekazaniu danych osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK. Złożenie pisemnej deklaracji rezygnacji po dniu

08.04.2021 r. skutkuje zawieszeniem wpłat do PPK, ale nie skutkuje wykreśleniem osoby z rejestru uczestników PPK.


Osoby, które do dnia 08.04.2021 r. ukończą 55 rok życia (osoba urodzona w dniu 08.04.1966 r. ma w tym dniu ukończone 55 lat), a nie ukończą 70 roku życia nie zostają automatycznie uczestnikami PPK.

Aby przystąpić do PPK należy złożyć pisemną deklarację przystąpienia w Dziale Płac UŁ.


Uczestnicy PPK, których przychód w danym miesiącu (u wszystkich pracodawców i ze wszystkich stosunków pracy i umów cywilno-prawnych) nie przekracza 120% obowiązującego na dany rok minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2021 limit 120% wynosi 3360 zł brutto) mogą złożyć wniosek dotyczący obniżenia wpłaty podstawowej.

  • Obniżona wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.
  • W przypadku uzyskania przychodów z różnych źródeł należy zsumować wszystkie przychody, od których opłacane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Uczestnicy PPK, poza wpłatą podstawową mogą złożyć deklarację dotyczącą wpłaty dodatkowej.

Wpłata dodatkowa może wynieść maksymalnie 2% wynagrodzenia.

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące PPK znajdują się na stronie UŁ w dziale Dla pracowników/ Twoja emerytura – PPE i PPK na UŁ oraz w komunikatach zamieszczanych w dziale Aktualności. Informacje o programie PPK można znaleźć w bazie wiedzy w portalu pracowniczym.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *