Drodzy Studenci!

Przypominamy, że do końca bieżącego roku akademickiego musicie zaliczyć dwa obowiązkowe kursy: prawo autorskie i szkolenie BHP. Oba na platformie e-learningowej.

Z tego obowiązku muszą wywiązać się studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/21, w tym:

  • studenci podejmujący studia na UŁ po raz pierwszy
  • absolwenci studiów I i II stopnia, którzy kontynuują naukę na wyższym stopniu lub kolejnym kierunku
  • studenci studiujący równocześnie na kilku kierunkach
  • osoby skreślone z poprzednich kierunków na UŁ

UWAGA! Kursy odbyte na innych kierunkach (na UŁ lub innej uczelni) nie są uznawane i nie mogą zostać przepisane. Brak zaliczenia kursu oznacza konieczność warunkowego zaliczenia semestru. Wiąże się to z obowiązkiem wniesienia opłaty 400 zł za każdy nieodbyty kurs oraz utratą możliwości ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *