Od 1 października do 25 października 2022 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi na rok akademicki 2022/2023.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosku, w tym dane dotyczące osiągnięć i załączniki, które będą potrzebne przy wypełnianiu wniosku w OSF są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *