Studium Wychowania Fizycznego UŁ informuje, że rejestracja żetonowa na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 rozpocznie się 26 września (poniedziałek) o godz. 9.00 i trwać będzie do 14 października, do godz. 24.00.

Pomimo, że rejestracja trwa dłużej, zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym  2022/2023 rozpoczynają się 4 października br. 

Prosimy o sprawdzenie w programie studiów, na którym roku i w którym semestrze zostały zaplanowane zajęcia wychowania fizycznego i o zapisywanie się tylko wtedy, kiedy one obowiązują.

Czas zarezerwowany przez Studium Wychowania Fizycznego UŁ na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach Wydziału Filozoficzno-Historycznego (w planach zajęć jest to przedział czasowy, w którym nie odbywają się żadne inne zajęcia)   

WtorekHistoria Sztuki – godz.: 13.30 – 18.00

Czwartek: Filozofia – godz.: 7.30 – 12.00

Piątek: pozostałe kierunki – godz.: 7.30 – 16.30

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UŁ PRZYPOMINA:

 • Zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe.
 • Odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.
 • Studenci, którzy podejmują studia na drugim kierunku tego samego stopnia, mogą zdecydować, czy chcą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego i zapisać się na zajęcia, czy mając zaliczone zajęcia na kierunku podstawowym, ubiegać się o przepisanie oceny z przedmiotu. Zgłaszają chęć przepisania oceny w swoim dziekanacie. NIE ZAPISUJĄ SIĘ NA ZAJĘCIA.
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ odstępuje od zaliczenia przedmiotu „wychowanie fizyczne” zwolnieniem lekarskim. W ramach wychowania fizycznego stwarza warunki do uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla osób o różnych zainteresowaniach i poziomie sprawności fizycznej, także dla osób, które z powodów zdrowotnych wcześniej miały zwolnienia lekarskie.
 • Proponujemy wybór jednej z 16 form aktywności fizycznej, poczynając od intensywnych zajęć sportowych, poprzez zajęcia o charakterze prozdrowotnym.
 • Student z dysfunkcjami (wady postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp.)  znając swój stan zdrowia (po konsultacji z lekarzem) powinien  wybrać zajęcia przygotowane specjalnie dla niego np. gimnastyka zdrowotna, grupy rehabilitacji ruchowej, joga. W razie wątpliwości można skorzystać z formularza zaświadczenia lekarskiego w celu uzyskania od lekarza wskazówki na jakie zajęcia student powinien się zapisać, lub na który semestr/rok akademicki przenieść zajęcia.Formularz zostanie przesłany drogą mailową na prośbę wysłaną pod adres: studiumwfis@uni.lodz.pllub jest dostępny do pobrania ze strony Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ(www.swfis.uni.lodz.pl) z zakładki: „Regulaminy i inne dokumenty”.
 • Studenci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. W tym celu na adres: studiumwfis@uni.lodz.plnależy przesłać prośbę wraz ze skanem aktualnego orzeczenia. Jednakże zachęcamy tych studentów do skorzystania z naszej oferty zajęć wychowania fizycznego, w tym zwłaszcza rehabilitacji ruchowej.

INSTRUKCJA REJESTRACJI ŻETONOWEJ:

 • Wchodzimy na stronę https://usosweb.uni.lodz.pl
 • Rejestracje żetonowe znajdują się w module „DLA STUDENTÓW” w zakładce REJESTRACJE.
 •  Po kliknięciu na stronie z listą rejestracji na kod rejestracji (3701-WF) na zajęcia wychowania fizycznego, następuje przejście do strony z listą przedmiotów i grup dostępnych w rejestracji.
 • Aby zapisać się na wybrany przedmiot najeżdżamy kursorem myszki na ikonę koszyka. W formie dymka powinien pojawić się komunikat: „Złóż prośbę o zarejestrowanie.” Klikamy na ikonę koszyka. Samo kliknięcie nie oznacza jeszcze, że student został zarejestrowany na przedmiot. Przed zakończeniem mikrotury, student może zrezygnować z zapisu i poprosić o anulowanie prośby zapisu, przez ponowne kliknięcie na koszyk. Jeżeli po najechaniu kursorem na koszyk wyświetla się komunikat „Nie można się teraz rejestrować” oznacza to, że w tej chwili trwa mikroprzerwa i należy zaczekać, aż zacznie się kolejna mikrotura.
 • Informacja o tym czy student został zapisany przez system znajdzie się w oknie „Moje rejestracje” po rozpoczęciu kolejnej mikrotury.
 • W tym samym miejscu można złożyć prośbę o wyrejestrowanie z przedmiotu, na który student został zapisany przez system, klikając na koszyk z czerwoną strzałką.
 • Może zdarzyć się sytuacja, w której pozostałe wolne miejsca nie będą odpowiadały preferencjom studenta. Wtedy student musi zarejestrować się na najlepszy z pozostałych terminów czy przedmiotów.
 • Każdy student, który ma obowiązek zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego powinien mieć przydzielony żeton, można to sprawdzić w REJESTRACJE> żetonowe>koszyk rej.  żetonowej. Jeśli go nie ma, należy zgłosić ten fakt na adres mailowy studiumwfis@uni.lodz.pl
 • Student może wybrać inny termin zajęć niż proponowany przez swój wydział, o ile nie koliduje on z innymi zajęciami, na które uczęszcza.
 • Przy zapisach na zajęcia wychowania fizycznego obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *