W dniach 28–29 września 2022 r. Katedra Historii Nowożytnej Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) organizuje trzecią konferencję z cyklu Władza i polityka w czasach nowożytnych, która odbędzie się w Instytucie Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a). W zamyśle organizatorów będzie to  kolejne sympozjum  poświęcone politycznej problematyce czasów nowożytnych w obszarze europejskim, jak i światowym (w ujęciu kolonialnym). Tym razem przedmiotem obrad będzie kwestia relacji państw z kościołem/kościołami (w tym i mniejszościami wyznaniami) oraz duchowieństwem. Dyskusja ma koncentrować się wokół następujących zagadnień badawczych:

 • Ustrojowe usytuowanie kościoła,
 • Wpływ kościoła na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa,
 • Reformy kościelne przeprowadzane w państwach doby nowożytnej,
 • Udział ludzi kościoła (duchowieństwa) w życiu politycznym państwa,
 • Problem konfesjonalizacji państwa,
 • Państwo a mniejszości wyznaniowe,
 • Kościół wobec kolonializmu,
 • Kościół wobec wojen: między ewangelią a polityką,
 • Kościół miejski: od reformy do patronatu,
 • Między doktryną a wolnością sumienia: kościół wobec innowierców,
 • Kościół wobec nowożytnych idei państwa: między jednością a wielowyznaniowością,
 • Kościół wobec gospodarczych przemian w państwie.

Obrady odbędą się w Sali Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ przy ul. A. Kamińskiego 27a, (program konferencji). Zakwaterowanie  zamiejscowych uczestników  konferencji przewidziane jest w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ (ul. Kopcińskiego 16/18).

Organizatorzy przewidują druk materiałów pokonferencyjnych.

Więcej informacji na stronie: https://wladzaipolityka.uni.lodz.pl/

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Zbigniew Anusik (UŁ) – przewodniczący

dr Małgorzata Karkocha (UŁ) – sekretarz

dr Piotr Robak (UŁ) – sekretarz

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Marian Chachaj (UMCS)
prof. dr hab. Jolanta Daszyńska (UŁ)
prof. dr hab. Ryszard Skowron (UŚ)
prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (UJD)
prof. dr hab. Andrzej Stroynowski (UJD)
prof. dr hab. Jacek Wijaczka (UMK)

Konferencja jest dotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowej“.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *