KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

prof. UŁ dr hab. Tadeusz Bernatowicz – kierownik konferencji (Instytut Historii Sztuki UŁ)

dr Alina Barczyk – sekretarz konferencji (Instytut Historii Sztuki UŁ)

http://wydzfilhist.uni.lodz.pl/dr-alina-barczyk/

mgr Maciej Urban (Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie)

ORGANIZATORZY:

Urząd Miasta Leszna

Uniwersytet Łódzki, Instytut Historii Sztuki

Organizacja Turystyczna Leszno – Region

TEMATYKA KONFERENCJI:

Przedstawiciele magnackich rodziny Leszczyńskich i Sułkowskich, dawnych właścicieli m.in. obchodzącego obecnie swoje 475-lecie lokacji miasta Leszna, zapisały się na kartach historii całej Europy. Liczne ślady ich działalności w postaci monumentalnej architektury, dzieł literackich czy dzieł sztuki spotkać można zarówno w Lesznie, Rydzynie, Warszawie czy Baranowie Sandomierskim, jak i we francuskim Nancy i niemieckim Zweibrϋcken.

Tematyka konferencji, w której udział wezmą przedstawiciele ośrodków naukowych z całego kraju będzie zatem znakomitą okazją do publicznego zaprezentowania dziedzictwa kulturowego związanego z historią miasta Leszna oraz dawnymi jego właścicielami. W okresie od XV do XVIII w. miasto Leszno stanowiło gniazdo rodowe i centrum latyfundiów magnackich rodu Leszczyńskich. W 1738 roku cały ten ogromny majątek stał się własnością Aleksandra Józefa Sułkowskiego, a następnie jego potomków. Mecenat artystyczny przedstawicieli tych wielkich rodów miał wpływ na rozwój idei oświecenia oraz przyczynił się do powstania wybitnych realizacji artystycznych, budowlanych i urbanistycznych w regionie, Rzeczypospolitej, a także w Europie. Leszczyńscy i Sułkowscy byli fundatorami tak znanych obiektów jak m.in. barokowy kościół Św. Mikołaja w Lesznie, zespół rezydencjonalno-urbanistyczny w Rydzynie (uznany za pomnik historii w 2017 r.), zamek w Baranowie Sandomierskim, zamek w Gołuchowie, zamek w Bielsku-Białej. Nie sposób przecenić także wpływu króla Stanisława Leszczyńskiego na sztukę i architekturę poza granicami Polski. Z jego inicjatywy w Nancy wzniesiono barokowy Kościół Notre-Dame de Bon Secours, pałac w Luneville, przebudowano układ urbanistyczny w Nancy. Król założył także funkcjonującą do dziś Akademię Stanisława w Luneville.

Więcej informacji na stronie FB wydarzenia: https://www.facebook.com/events/3166347403677217


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *