Zarządzenia dotyczące dotacji projakościowej oraz stypendium doktoranckiego

Są to szczegółowe kryteria, które obowiązują od 1 października 2022 r.

  • nr 46 w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora UŁ z dnia 6.11.2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.); link do zarządzenia w BAW LEX
  • nr 47 w sprawie zmiany zarządzenia nr 29 Rektora UŁ z dnia 6.11.2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.); link do zarządzenia w BAW LEX

Są to szczegółowe kryteria, które obowiązują od 1 października 2021 r.

  • nr 67 z 18.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora UŁ z dnia 6.11.2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim: https://baw.uni.lodz.pl/d/52212/5/
  •  nr 68 z 18.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 29 Rektora UŁ z dnia 6.11.2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim
    https://baw.uni.lodz.pl/d/52213/5/

Treść aktów znajduje się w Bazie Aktów Własnych Lex pod ww. linkami.


Konstytucja dla Nauki

Zarządzenia Rektora dotyczące przyznawania stypendiów doktoranckich i dotacji projakościowej obowiązujące od 1 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 28 w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w UŁ oraz Zarządzenie Rektora nr 29 w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UŁ. 


Zarządzenia Rektora dotyczące przyznawania stypendiów doktoranckich i dotacji projakościowej obowiązujące od 1 października 2018 r.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018. Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują przepisy:


Nagrody Naukowej Rektora dla doktorantów (Zarządzeniem nr 106 Rektora UŁ)


Regulamin nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego obowiązujący od 01 października 2019 r.