Uchwałą Radu Wydziału w dniu 26 marca 2015 r. ustalono, że od roku akademickiego 2015/2016 jako dyscyplinę dodatkową można wybierać: filozofowie – socjologię lub ekonomię (do wyboru) pozostali doktoranci – socjologię lub filozofię (do wyboru).