Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2022/2023

W przyszłym tygodniu rozpoczynają się zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2022/2023. Warto mieć wybór i wiedzieć, jak z danych możliwości korzystać 🧐 W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2022/2023 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :•  wykładach w języku polskim i w językach obcych (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)•  Akademii Polskiego Filmu * – organizatorami są: Instytut Więcej…

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Niezwykle miło nam poinformować, że wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2022/2023 rozpocznie się w piątek 30 września 2022 r. o godz. 10.00 w auli fioletowej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (ul. Kopcińskiego 8/12, budynek A, poziom „0”). Przyszłym studentom (tym, którzy w październiku 2022 rozpoczną studia) przypominamy, że dopiero składana w trakcie inauguracji przysięga uczyni kandydatów studentami Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja naukowa: Leszczyńscy i Sułkowscy w XVI-XVIII wieku. Sztuka-Kultura-Konserwacja (23-24 września 2022 r.)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI: prof. UŁ dr hab. Tadeusz Bernatowicz – kierownik konferencji (Instytut Historii Sztuki UŁ) dr Alina Barczyk – sekretarz konferencji (Instytut Historii Sztuki UŁ) http://wydzfilhist.uni.lodz.pl/dr-alina-barczyk/ mgr Maciej Urban (Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie) ORGANIZATORZY: Urząd Miasta Leszna Uniwersytet Łódzki, Instytut Historii Sztuki Organizacja Turystyczna Leszno – Region TEMATYKA KONFERENCJI: Przedstawiciele magnackich rodziny Leszczyńskich Więcej…

Konferencja „Władza i polityka w czasach nowożytnych. Państwo a Kościół”

W dniach 28–29 września 2022 r. Katedra Historii Nowożytnej Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) organizuje trzecią konferencję z cyklu Władza i polityka w czasach nowożytnych, która odbędzie się w Instytucie Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a). W zamyśle organizatorów będzie to  kolejne sympozjum  poświęcone politycznej problematyce czasów nowożytnych w obszarze europejskim, jak i światowym (w ujęciu kolonialnym). Tym razem przedmiotem obrad będzie kwestia relacji Więcej…

Rejestracja żetonowa na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

Studium Wychowania Fizycznego UŁ informuje, że rejestracja żetonowa na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 rozpocznie się 26 września (poniedziałek) o godz. 9.00 i trwać będzie do 14 października, do godz. 24.00. Pomimo, że rejestracja trwa dłużej, zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym  2022/2023 rozpoczynają się 4 października br.  Prosimy o sprawdzenie w programie studiów, na którym roku i w którym semestrze zostały zaplanowane zajęcia wychowania fizycznego i o zapisywanie się Więcej…

Konkurs na mieszkania dla zdolnych studentów i absolwentów

Miasto Łódź zorganizowało kolejną edycję programu “Mieszkanie komunalne dla zdolnego studenta i absolwenta”. Jest on skierowany do najzdolniejszych studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów łódzkich uczelni wyższych, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 30 roku życia. Na potrzeby programu zostało wyodrębnionych 12 lokali mieszkalnych stanowiących 100% własność Miasta Łodzi.   Jakie warunki musi spełnić osoba, która stara się o lokal Więcej…

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów – zgłaszanie kandydatur

Od 1 października do 25 października 2022 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi na rok akademicki 2022/2023. Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać Więcej…

Co zrobić, żeby mieć legitymację studencką?

Drodzy Studenci! Prosimy wszystkich tych, którzy wcześniej nie studiowali na UŁ i w związku z tym nie mają legitymacji studenckiej, o wpłatę wysokości 22 zł na konto Wydziału Filozoficzno-Historycznego.  nr konta: 43124030281111001029430975 Nasza prośba dotyczy studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023. Potwierdzenie wpłaty prosimy przesyłać na adres mailowy filhistdzien@uni.lodz.pl do 16 września 2022 r.