Harmonogramy Rady Wydziału

Uprzejmie informujemy, że informacje nt. porządku spotkań Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego dostępne są w zakładce Harmonogramy Rady Wydziału, rozwijanej z głównego menu (Rada Wydziału -> Harmonogramy Rady Wydziału). Bezpośredni link do zakładki.  

Nagroda Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów UŁ

Szanowne Studentki,  Szanowni Studenci, z przyjemnością pragnę poinformować, że  Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego  z dnia 19.03.2018 ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego. Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  W związku z powyższym serdecznie Więcej…

Publiczna obrona pracy doktorskiej – mgr Ewa Janeczek- Jabłońska

Dziekan i Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego uprzejmie informują, że w środę, 14 marca 2018 r., o godz. 12.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału, w gmachu Wydziału Filozoficzno-Historycznego (I piętro) Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, której autorem jest mgr Ewa Janeczek- Jabłońska. Tytuł Staropolskie kobiety władzy w historiografii polskiej doby zaborów Promotor dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ Recenzenci dr hab. Mariola Hoszowska, Więcej…

Publiczna obrona pracy doktorskiej – mgr Andrzej Hołasek

Dziekan i Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego uprzejmie informują, że w  zwartek, 15 marca 2018 r., o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału, w gmachu Wydziału Filozoficzno-Historycznego (I piętro) Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, której autorem jest mgr Andrzej Hołasek. Tytuł Obraz życia codziennego chrześcijan na Wschodzie w świetle kościelnych źródeł normatywnych (IV-V wiek) Promotor dr hab. Teresa Wolińska, Więcej…

Konkurs

19 lutego 2018 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. W konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2017 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach. Nagrody przyznawane będą za rozprawy i prace w następujących obszarach: 1)    nauk humanistycznych i społecznych; 2)    nauk przyrodniczych Więcej…