Informacja na temat składania wniosków o stypendium rektora

Dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ będzie przyjmował wnioski o stypendium Rektora w formie papierowej. Studentów i doktorantów prosimy o dostarczenie wniosku do specjalnej skrzynki wystawionej w tym celu przy wejściu do budynku Instytutu Historii ul. Kamińskiego 27a. Zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych w wyjątkowych sytuacjach (choroba, kwarantanna) prosimy o składanie wniosku zgodnie z § 28 regulaminu, który dopuszcza przesyłanie ich w formie skanu lub zdjęcia na adres Więcej…

Praca zdalna dziekanatu / nowe terminy odbioru legitymacji / mailowe dyżury dziekana Marka Genslera

Od 19 października 2020 r. (poniedziałek) dziekanat pracuje co do zasady zdalnie – prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie i mailowo. Wyjątkiem są odbiory legitymacji dla studentów z pierwszej tury rekrutacji, którzy dokonali wpłaty do 7.10.2020 r. Każda inna sytuacja, która wymaga bezpośredniego spotkania w dziekanacie, musi być wcześniej umówiona mailowo. Odbiór legitymacji będzie możliwy w następujące dni:  wtorek (20.10.2020r.) dla studentów z kierunków: Więcej…

Ważne komunikaty dla studentów i doktorantów

Informujemy, że: Studenci, którzy uzyskali przesunięcie terminu składania egzaminów lub zaliczeń (od dziekana lub prorektora), ale nie zaliczyli semestru wskutek ograniczeń spowodowanych sytuacją epidemiczną, muszą wywiązać się z tego zobowiązania do 31 maja. LINK: https://cutt.ly/8yRPeYe Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie zdalnej będą trwać nie dłużej niż do 30 czerwca – nawet, jeśli nie zostały zrealizowane w pełnym wymiarze. LINK: https://cutt.ly/LyRO5xg Legitymacje studenckie będą ważne do czasu, Więcej…

Praca zdalna do 31 maja

Informujemy, że Rektor UŁ przedłużył okres pracy zdalnej i zawieszenia działalności dydaktycznej w tradycyjnych formach do 31 maja 2020 r. W najbliższych dniach przekażemy informacje o kalendarzu akademickim i sposobie zaliczenia zajęć w letnim semestrze. Prosimy śledzić nasze komunikaty i informacje umieszczone na stronie UŁ.