Informacje nt. stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2019/20

Stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2019/20 – harmonogram: rejestracja wniosków przez platformę USOSweb możliwa jest wyłącznie w terminie 10.10.2019-24.10.2019 r. – wtedy również należy dostarczyć zarejestrowany wniosek w wersji papierowej; 25-31.10.2019 r. – tworzenie list rankingowych (lista alfabetyczna z podziałem na kierunki, bez podziału na lata, tryb i formę studiów); 11.2019 r. – przesłanie gotowych list rankingowych do COSiD-SB; 11.2019 r. – Więcej…