Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej Rektora dla doktorantów

Informujemy, że 5 czerwca 2018 r. wprowadzono regulamin przyznawania Nagrody Naukowej Rektora dla doktorantów (Zarządzeniem nr 106 Rektora UŁ). Treść zarządzenia wraz z załącznikami znajdą Państwo poniżej. Wnioski należy składać w dziekanacie studiów doktoranckich WF-H UŁ do 10 lipca 2018 r. Regulamin nagrody naukowej rektora dla doktorantów UŁ Zarządzenie nr 106 z 5.06.2018 r. Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów do Nagrody Naukowej Rektora dla doktorantów