GRANTY BADAWCZE
Informacje na temat studenckich grantów badawczych można znaleźć na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

MOST
Informacje ogólne – strona UŁ
Strona WWW programu MOST

ERASMUS+
Informacje ogólne – strona UŁ
Strona WWW programu ERASMUS
Facebook