2021
2019
2018
dr Karol Chylak

dr Robert Podkoński

dr Arkadiusz Rzepkowski

2017

dr Szymon Frankowski


 

2016
dr Henryk Paner

 

 

2016
dr Beata Szubtarska

dr Paweł Olszewski

dr Radosław Janiak
2015
dr Tadeusz Grabarczyk

dr Anna Kowalska-Pietrzak


dr Janusz Budziński

dr Dariusz Surowik

wniosek
autoreferat
powołanie komisji przez CK oraz zmiana recenzenta
Harmonogram postępowania habilitacyjnego doktora Szymona Frankowskiego
Uchwała Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Dariuszowi Surowikowi


 

 

dr Paweł Olszewski

wniosek
autoreferat
powołanie komisji przez CK oraz zmiana recenzenta
Harmonogram postępowania habilitacyjnego doktora Szymona Frankowskiego
Uchwała Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Pawłowi Olszewskiemu


 

 

2014
dr Stanisław Kołodziejski

dr Janusz Pietrzak

wniosek
autoreferat
powołanie komisji przez CK
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dotyczącego dr. Stanisława Kołodziejskiego
Uchwała Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ w sprawie przyznania stopnia doktora habilitowanego dr. Januszowi Pietrzakowi


dr Tomasz Stegliński

wniosek
autoreferat
powołanie komisji przez CK
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dotyczącego dr. Stanisława Kołodziejskiego
Uchwała Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ w sprawie przyznania stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Steglińskiemu


 

2013
dr Krzysztof Woźniak

dr Sławomir M. Nowinowski


dr Maciej Woźniczka


dr Władysław Skarbek