2022
dr Elżbieta Ostrowska

2021

2019

dr Karol Chylak

dr Robert Podkoński

2017
dr Arkadiusz Rzepkowski2016
dr Szymon Frankowski

dr Henryk Paner

2015
dr Beata Szubtarska

dr Paweł Olszewski

dr Radosław Janiak

dr Tadeusz Grabarczyk

dr Anna Kowalska-Pietrzak


dr Janusz Budziński

dr Dariusz Surowik

wniosek
autoreferat
powołanie komisji przez CK oraz zmiana recenzenta
Harmonogram postępowania habilitacyjnego doktora Szymona Frankowskiego
Uchwała Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Dariuszowi Surowikowi


dr Paweł Olszewski

wniosek
autoreferat
powołanie komisji przez CK oraz zmiana recenzenta
Harmonogram postępowania habilitacyjnego doktora Szymona Frankowskiego
Uchwała Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Pawłowi Olszewskiemu


2014
dr Stanisław Kołodziejski

dr Janusz Pietrzak

wniosek
autoreferat
powołanie komisji przez CK
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dotyczącego dr. Stanisława Kołodziejskiego
Uchwała Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ w sprawie przyznania stopnia doktora habilitowanego dr. Januszowi Pietrzakowi


dr Tomasz Stegliński

wniosek
autoreferat
powołanie komisji przez CK
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dotyczącego dr. Stanisława Kołodziejskiego
Uchwała Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ w sprawie przyznania stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Steglińskiemu


2013
dr Krzysztof Woźniak

dr Sławomir M. Nowinowski


dr Maciej Woźniczka


dr Władysław Skarbek