Kierownik dziekanatu
mgr Beata Buchalska
pokój: # 05
e-mail: filhist@uni.lodz.pl
tel.: 042 635-43-50
godziny przyjęć: pn-pt, godz. 9.00-14.00