KIEROWNIK
prof. dr hab. Przemysław Waingertner
dyżur będzie odbywał się na MS Teams lub tradycyjnie w dziekanacie, po wcześniejszym umówieniu się mailowo