KIEROWNIK
dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ
dyżur będzie odbywał się na MS Teams lub tradycyjnie w dziekanacie, po wcześniejszym umówieniu się mailowo