Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

dr Piotr Robak

his.pow.now@wp.pl

Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a

pok. 27

42 635 61 91


Studenckie Koło Naukowe Historyków (opis)

dr Tomasz Pietras

tomhislodz@uni.lodz.pl

Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a

pok. 35

42 635 62 01

 

dr Wojciech Marciniak

wojciech.marciniak@uni.lodz.pl

Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a

pok. 28

42 635 61 92


Koło Naukowe Wojskowości

dr Wojciech Marciniak

wojciech.marciniak@uni.lodz.pl

Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a

pok. 28

42 635 61 92


Koło Naukowego Filozofów i Okcydentalistów IDEA (opis)

dr Krzysztof Kędziora

krzysztof.kedziora@filozof.uni.lodz.pl

Instytut Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5

pok. 315

42 635 61 45


Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów UŁ WAGABUNDA (opis)

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

aleksandra.lawrynowicz@uni.lodz.pl

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, ul. Lindleya 3/5

pok. 222

42 635 41 51


Koło Naukowe Studentów Archeologii UŁ VARIA (opis)

dr Aldona Andrzejewska

aldona.andrzejewska@uni.lodz.pl

Instytut Archeologii UŁ, ul. Narutowicza 65

pok. 104

42 635 63 23


Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Archeologii Pradziejowej BIFAS (opis)

mgr Marcel Bartczak

marcel.bartczak@uni.lodz.pl

Instytut Archeologii UŁ, ul. Narutowicza 65

pok. 3

42 635 63 17


Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii SZARE BANDERIA (opis)

dr Olgierd Ławrynowicz

olgierd.lawrynowicz@uni.lodz.pl

Instytut Archeologii UŁ, ul. Narutowicza 65

pok. 102

42 635 63 22


Koło Naukowe Historyków Sztuki UŁ (opis)

dr Agnieszka Świętosławska

agnieszka.swietoslawska@uni.lodz.pl

Instytut Historii Sztuki UŁ, ul. Narutowicza 65

pok. 202

42 665 59 78