Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

dr Piotr Robak

his.pow.now@wp.pl

Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a


Studenckie Koło Naukowe Historyków (opis)

dr Tomasz Pietras

tomasz.pietras@uni.lodz.pl

 

dr Wojciech Marciniak

wojciech.marciniak@uni.lodz.pl

Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a


Koło Naukowe Wojskowości

dr Wojciech Marciniak

wojciech.marciniak@uni.lodz.pl

Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a


Koło Naukowego Filozofów i Okcydentalistów IDEA (opis)

dr Krzysztof Kędziora

krzysztof.kedziora@filozof.uni.lodz.pl

Instytut Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5


Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów UŁ WAGABUNDA (opis)

dr Alicja Piotrowska

alicja.piotrowska@uni.lodz.pl

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, ul. Lindleya 3/5


Koło Naukowe Studentów Archeologii UŁ VARIA (opis)

dr Aldona Andrzejewska

aldona.andrzejewska@uni.lodz.pl

Instytut Archeologii UŁ, ul. Narutowicza 65


Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Archeologii Pradziejowej BIFAS (opis)

mgr Marcel Bartczak

marcel.bartczak@uni.lodz.pl

Instytut Archeologii UŁ, ul. Narutowicza 65


Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii SZARE BANDERIA (opis)

dr Olgierd Ławrynowicz

olgierd.lawrynowicz@uni.lodz.pl

Instytut Archeologii UŁ, ul. Narutowicza 65


Koło Naukowe Historyków Sztuki UŁ (opis)

prof. dr hab. Krzysztof Stefański

krzysztof.stefanski@uni.lodz.pl

 

dr Agnieszka Świętosławska

agnieszka.swietoslawska@uni.lodz.pl

Instytut Historii Sztuki UŁ, ul. Narutowicza 65