Koordynator główny praktyk
dr Marzena Iwańska
Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a
pokój nr 44

 

Kierunkowi opiekunowie praktyk

archeologia
dr Olgierd Ławrynowicz 
Instytut Archeologii UŁ, ul. Narutowicza 65
pokój nr 102
etnologia i antropologia kulturowa
dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, ul. Lindleya 3/5
pokój nr 231
filozofia
dr Marcin Leszczyński
Instytut Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5
pokój nr 311
więcej o praktykach: Instytut Filozofii UŁ
historia i e-historia
dr Piotr Robak
Instytut Historii  UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a
pokój nr 27
historia (specjalizacja nauczycielska)
dr Krzysztof Mucha
Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej
Instytut Historii  UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a
pokój numer 44
historia (specjalizacja nauczycielska)
dr Tomasz Pietras
Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej, Instytut Historii  UŁ
ul. Aleksandra Kamińskiego 27a
pokój numer 35
historia sztuki
dr Agnieszka Świętosławska
nr telefonu 42 665 59 78
Katedra Historii Sztuki UŁ, ul. Narutowicza 65
pokój numer 202
okcydentalistyka
mgr Marcin Leszczyński
Instytut Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5
pokój nr 311
więcej o praktykach: Instytut Filozofii UŁ
wojskoznawstwo
dr Piotr Szkutnik
Instytut Historii  UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a