Członkowie Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
prof. dr hab. Zbigniew Anusik
prof. dr hab. Sławomir Bralewski
prof. dr hab. Jolanta Daszyńska
prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska
prof. dr hab. Lucyna Domańska
prof. dr hab. Albin Głowacki
prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak
prof. dr hab. Elżbieta Jung
prof. dr hab. Jarosław Kita
prof. dr hab. Ryszard Kleszcz
prof. dr hab. Maciej Kokoszko
prof. dr hab. Mirosław Leszka
prof. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer
prof. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska
prof. dr hab. Aldona Pobojewska
prof. dr hab. Wiesław Puś
prof. dr hab. Marek Rosiak
prof. dr hab. Jan Schuster
prof. dr hab. Krzysztof Stefański
prof. dr hab. Rafał Stobiecki
prof. dr hab. Przemysław Waingertner
dr hab. Marek Adamczewski, prof. UŁ
dr hab. Bogdan Banasiak, prof. UŁ
dr hab. Artur Banaszkiewicz, prof. UŁ
dr hab. Tadeusz Bernatowicz, prof. UŁ
dr hab. Aleksander Bołdyrew, prof. UŁ
dr hab. Janusz Ciuciura, prof. UŁ
dr hab. Witold Filipczak, prof. UŁ
dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ
dr hab. Witold Glinkowski, prof. UŁ
dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ
dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ
dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ
dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ
dr hab. Eleonora Jedlińska, prof. UŁ
dr hab. Dariusz Jeziorny, prof. UŁ
dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ
dr hab. Katarzyna Kaniowska, prof. UŁ
dr hab. Andrzej M. Kaniowski, prof. UŁ
dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. UŁ
dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, prof. UŁ
dr hab. Marcin Kępiński, prof. UŁ
dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. UŁ
dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ
dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ
dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ
dr hab. Małgorzata Kwietniewska, prof. UŁ
dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. UŁ
dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ
dr hab. Kirił Marinow, prof. UŁ
dr hab. Krzysztof Matuszewski, prof. UŁ
dr hab. Grzegorz Markiewicz, prof. UŁ
dr hab. Marek Nowak, prof. UŁ
dr hab. Tadeusz Nowak, prof. UŁ
dr hab. Sławomir Nowinowski, prof. UŁ
dr hab. Leszek Olejnik, prof. UŁ
dr hab. Marek Olędzki, prof. UŁ
dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ
dr hab. Paweł Pieniążek, prof. UŁ
dr hab. Jacek Pietrzak, prof. UŁ
dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ
dr hab. Robert Podkoński, prof. UŁ
dr hab. Tomasz Sieczkowski, prof. UŁ
dr hab. Jerzy Sikora, prof. UŁ
dr hab. Marta Sikorska, prof. UŁ
dr hab. Tomasz Stegliński, prof. UŁ
dr hab. Piotr Strzyż, prof. UŁ
dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ
dr hab. Krzysztof Woźniak, prof. UŁ
dr hab. Bartosz Żukowski, prof. UŁ
dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ
dr Michael Green, prof. UŁ
dr Krystyna Piątkowska, prof. UŁ
dr hab. Paweł Grabarczyk
dr hab. Agnieszka Gralińska-Toborek
dr hab. Monika Kujawska
dr hab. Katarzyna de Lazari-Radek
dr hab. Julia Sowińska-Heim
dr Anna Brzezińska
dr Łukasz Ćwikla
dr Andrzej Czyżewski
dr Paweł Filipczak
dr Ilona Florczak
dr Irmina Gadowska
dr Damian Kasprzyk
dr Krzysztof Kędziora
dr Andrzej Kompa (równocześnie Prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego)
dr Ewelina Kostrzewska
dr Ewa Kubiak
dr Sebastian Latocha
dr Małgorzata Łapa
dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz
dr Olgierd Ławrynowicz
dr Joanna Maj
dr Magdalena Majorek
dr Wojciech Marciniak
dr Joanna Miksa
dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska
dr Krzysztof Mucha
dr Kamil Piskała
dr Magdalena Pogońska-Pol
dr Daria Rutkowska-Siuda
dr Adam Sitarek
dr Aleksandra Sylburska
dr Sławomir Szczesio
dr Adrianna Szczerba
dr Piotr Szkutnik
dr Marcin Szymański
dr Kamil Śmiechowski
dr Agnieszka Świętosławska
dr Alina Barczyk
mgr Marcel Bartczak
mgr Adam Drozdowski
Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
mgr Janusz Frenkel (równocześnie przedstawiciel NSZZ „Solidarność“)
mgr Aleksander Andrzejewski (równocześnie przedstawiciel ZNP)
mgr Monika Nyk
Przedstawiciele doktorantów
mgr Jędrzej Kotarski
Przedstawiciele studentów
Dorian Adamik
Julia Gertner
Patryk Grancow
Michał Gwiazda
Jakub Gwizdoń
Damian Karpiński
Radosław Kędzia
Jakub Kuliś
Marcin Latosiński
Maria Mucha
Tomasz Sulkowski
Cyprian Wiśniewski
Michał Ziółkowski