Członkowie Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
prof. dr hab. Zbigniew Anusik
prof. dr hab. Andrzej M. Brzeziński
prof. dr hab. Jolanta Daszyńska
prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska
prof. dr hab. Lucyna Domańska (1/4 etatu )
prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak
prof. dr hab. Elżbieta Jung
prof. dr hab. Ryszard Kleszcz
prof. dr hab. Maciej Kokoszko
prof. dr hab. Mirosław Leszka
prof. dr hab. Aldona Pobojewska
prof. dr hab. Wiesław Puś
prof. dr hab. Krzysztof Stefański
prof. dr hab. Rafał Stobiecki
dr hab. Marek Adamczewski, prof. UŁ
dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ
dr hab. Tadeusz Bernatowicz , prof. UŁ
dr hab. Witold Filipczak  , prof. UŁ
dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ
dr hab. Witold Glinkowski, prof. UŁ
dr hab. Albin Głowacki, prof. UŁ
dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ
dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ
dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ
dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ
dr hab. Eleonora Jedlińska, prof. UŁ
dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, prof. UŁ
dr hab. Dariusz Jeziorny , prof. UŁ
dr hab. Gustaw Juzala-Deprati, prof. UŁ
dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ
dr hab. Katarzyna Kaniowska, prof. UŁ
dr hab. Andrzej M. Kaniowski, prof. UŁ
dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. UŁ
dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ
dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. UŁ
dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ
dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ
dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. UŁ
dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ
dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ
dr hab. Krzysztof Matuszewski, prof. UŁ
dr hab. Grzegorz Markiewicz, prof. UŁ
dr hab. Marek Nowak, prof. UŁ
dr hab. Tadeusz Nowak, prof. UŁ
dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska, prof. UŁ
dr hab. Sławomir Nowinowski, prof. UŁ
dr hab. Leszek Olejnik, prof. UŁ
dr hab. Marek Olędzki, prof. UŁ
dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ
dr hab. Paweł Pieniążek, prof. UŁ
dr hab. Jacek Pietrzak, prof. UŁ
dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ
dr hab. Marek Rosiak, prof. UŁ
dr hab. Jan Schuster, prof. UŁ
dr hab. Marta Sikorska-Kowal, prof. UŁ ska
dr hab. Tomasz Stegliński, prof. UŁ
dr hab. Przemysław Waingertner, prof. UŁ
dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ
dr hab. Krzysztof Woźniak, prof. UŁ
dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ
dr hab. Artur Banaszkiewicz
dr hab. Szymon Frankowski
dr hab. Marcin Kępiński
dr hab. Inga Kuźma
dr hab. Małgorzata Kwietniewska
dr Paweł Filipczak
dr Ilona Florczak
dr Irmina Gadowska
dr Agnieszka Gralińska-Toborek
dr Paweł Grabarczyk
dr Andrzej Kompa
(równocześnie Prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego)
dr Ewelina Kostrzewska
dr Karolina Kot
dr Jędrzej Kotarski
dr Bartosz Kaczorowski
dr Katarzyna de Lazari-Radek
dr Joanna Maj
dr Wojciech Marciniak
dr Kirił Marinow
dr Krzysztof Mucha
dr Magdalena Pogońska-Pol
dr Julia Sowińska-Heim
dr Sławomir Szczesio
dr Jerzy Sikora
dr Piotr Szkutnik
Przedstawiciel ZNP
mgr Aleksander Andrzejewski
(równocześnie przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi)
Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
mgr Janusz Frenkel (równocześnie przedstawiciel NSZZ „Solidarność“)
mgr Beata Promińska
mgr Wiesława Pierścińska
Przedstawiciele doktorantów
mgr Alina Barczyk
mgr Jędrzej Kotarski
Przedstawiciele studentów
Piotr Budzyński