Wydziałowa Komisja Wyborcza


kadencja 2020-2024

 • dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ – przewodniczący
 • dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ – zastępca przewodniczącego
 • dr Sebastian Latocha – sekretarz
 • dr hab. Aleksander Bołdyrew
 • dr Ewa Wiatr
 • mgr Antonina Pawłowska
 • Krzysztof Gryglewski

kadencja 2016-2020

 • dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, prof. UŁ – przewodnicząca komisji
 • dr hab. Bożena Nowina-Sroczyńska – zastępca przewodniczącego komisji
 • dr Wojciech Marciniak – sekretarz komisji
 • dr hab. Witold Glinkowski prof. UŁ – członek komisji
 • dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ – członek komisji