Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ


Instytut Archeologii

Katedra Prahistorii
Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa
Pracownia Datowania i Konserwacji Zabytków

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Zakład Antropologii Kulturowej
Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej
Pracownia Antropologii Praktycznej
Etnograficzne Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej im. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej

Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii
Katedra Logiki i Metodologii Nauk
Katedra Etyki
Katedra Filozofii Współczesnej

Instytut Historii
Katedra Historii Bizancjum
Katedra Historii Średniowiecznej
Katedra Historii Nowożytnej
Katedra Historii Polski XIX wieku
Katedra Historii Polski Najnowszej
Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.
Katedra Historii Powszechnej Najnowszej
Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii
Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej
Centrum Badań Żydowskich
Archiwum Sybiraków

Instytut Historii Sztuki
Katedra Historii Architektury
Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby