mgr Beata Buchalska
kierownik dziekanatu
tel.: 042 635-43-50
pokój: # 05
Godziny przyjęć pokoju #05
godziny przyjęć: pn-pt, godz. 9.00-14.00

mgr Piotr Górny
specjalista
(koordynator USOS)
tel.: 042 635-61-78
e-mail: piotr.gorny@uni.lodz.pl
pokój: #52

Godziny przyjęć pokoju #52
poniedziałek 10.00-15.00
wtorek 8.00-13.00
środa 13.00 – 15.00
czwartek 8.00 – 13.00
piątek 8.00 – 13.00

mgr Katarzyna Czupryniak
specjalista
(archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, filozofia I rok I stopnia, wojskoznawstwo I stopień)
tel.: 042 635-61-08

mgr Małgorzata Orzechowska
specjalista
(historia, filozofia II i III rok I stopnia, wojskoznawstwo II stopień)
tel.: 042 635-61-08

mgr Izabela Pawełek
specjalista
(okcydentalistyka, filozofia II stopień, historia sztuki, studenci programu Erasmus/Mobility)
tel.: 042 665-56-90
pokój: # 03
Godziny przyjęć pokoi #02 i #03
poniedziałek 10:00-15:00
wtorek 8:00-13:00
środa 13:00-15:00
czwartek 8:00-13:00
piątek 8:00-13:00
* w ostatnią środę miesiąca dziekanat jest nieczyny


Bożena Pichola
specjalista 
(e-historia, IHSD, praktyki, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego)
tel.: 042 635 43 51
pokój: # 07

mgr Kamila Starczewska
specjalista
(Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych, przewody doktorskie, komisje ds. stopni naukowych)
tel.: 042 635 43 51
pokój: # 07
Godziny przyjęć pokoju #07
poniedziałek   10.00-14.00
wtorek              8.00-13.00
środa                13.00-15.00
czwartek          8.00-13.00
piątek               8.00-13.00
soboty zjazdowe e-historii 8.00-12.00

mgr Agnieszka Bartczak
specjalista
(MISH-S, zajęcia ogólnouczelniane, sprawy nauki i współpracy z zagranicą, sprawy jakości kształcenia)
tel.: 42 635 61 09 
pokój: # 08

Jolanta Matczak
specjalista
(sprawy nauki, postępowania habilitacyjne, postępowania ws. nadania tytułu profesora)
tel.: 42 635 61 09 
pokój: # 08
Godziny przyjęć pokoju #08
poniedziałek 10.00-14.00
wtorek 08.00-13.00
środa 13.00-15.00
czwartek 08.00-14.00
piątek 08.00-13.00

mgr Krystyna M. Gawrońska
starszy specjalista
(granty naukowe)
tel.: 42 635 61 69
pokój: # 019

mgr Aleksandra Jaworska
młodszy specjalista
(rozliczanie grantów, projektów, doktoratów)

Jadwiga Pietrasik
specjalista
(sprawdzanie prawidłowych opisów dokumentów finansowych; uzgodnienia spraw finansowych wydziału z Księgowością i Działem Księgowości Zarządczej; tworzenie zestawień wydatków z subwencji; archiwizacja dokumentów finansowych wydziału)
tel.: 42 635 61 69
pokój: # 019
Godziny przyjęć pokoju #019
poniedziałek-piątek 9.00-14.00