Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Maciej Kokoszko
dyżur w pokoju 05
wtorek 9.00-11.00
czwartek 10.00-12.00

Prodziekan ds. nauki
dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ
dyżur w pokoju 09
wtorek 9.00-11.00

Prodziekan ds. nauczania
dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ
dyżur w pokoju 01
poniedziałek 10.00-11.45
środa 12.45-15.00

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych, podyplomowych
i współpracy z zagranicą
dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ
dyżur w pokoju 06
wtorek 9.30-10.30

Prodziekan ds. jakości kształcenia
dr Andrzej Kompa
dyżur w pokoju 09
czwartek 12.00-16.00