Cel

Celem działania Zespołu ds. monitorowania losów absolwentów jest podnoszenie poziomu jakości kształcenia studentów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, w tym dostosowywanie kierunków studiów i programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy.


Metody

Zespół tworzy raporty dotyczące karier zawodowych absolwentów opierając się na:

  • opiniach i komentarzach absolwentów dotyczących ukończonych studiów,
  • informacjach na temat ich aktualnej sytuacji zawodowej.

Skład

W skład zespołu wchodzą:

  • dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. UŁ,
  • dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz,
  • dr Olgierd Ławrynowicz,
  • dr Joanna Orzeł,
  • dr hab. Tomasz Sieczkowski, prof. UŁ

Zespół został powołany decyzją dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ z 1 października 2016 r.