Zespół do spraw promocji i współpracy z otoczeniem zewnętrznym to grupa twórczych i pełnych zapału osób, które projektują, wdrażają i ulepszają politykę promocyjną oraz komunikacyjną Wydziału.

Od grudnia 2017 roku na Wydziale zatrudniony jest pełnomocnik dziekana WF-H UŁ ds. promocji, dr Bartosz Kałużny (bartosz.kaluzny@uni.lodz.pl), który obecnie przewodzi zespołowi.


Czym się głównie zajmujemy?

  • budujemy markę Wydziału jako instytucji badawczej i dydaktycznej
  • promujemy kierunki prowadzonych przez nas studiów
  • prowadzimy współpracę ze szkołami – realizujemy umowy patronackie, organizujemy spotkania informacyjne (zobacz listę szkół patronackich)
  • popularyzujemy osiągnięcia naukowe pracowników Wydziału
  • współpracujemy z mediami i instytucjami partnerskimi (zobacz listę partnerów)
  • tworzymy wysokiej jakości treści, którymi zasilamy nasze media społecznościowe i ogólnouniwersyteckie kanały informacyjne

Dokładamy starań, by budować wizerunek nowoczesnej uczelni, która rozumie zmiany w metodach nauczania, kierunkach prowadzonych badań, sposobie spędzania wolnego czasu czy uczestniczenia w kulturze.

Wierzymy w efekt synergii, potencjał drzemiący we współpracy na stykach dyscyplin naukowych i ponad podziałami.

Prowadzimy dialog na różnych poziomach. Naszym celem jest budowanie skutecznej komunikacji – takiej, która pomoże zrozumieć złożoność świata ludziom w różnym wieku, o odmiennych zainteresowaniach i kontrastujących światopoglądach.      


Obecnie w skład zespołu wchodzą: