Zapraszamy na fanpage WF-H UŁ

Aktualności

Legitymacja studencka – wysokość opłaty, nr konta, deadline

Co zrobić, żeby mieć legitymację studencką?   Kiedy otrzymacie potwierdzenie, że zostaliście przyjęci, podejmujecie następujące działania: 👉 wpłacacie 22 zł na konto Wydziału: 43124030281111001029430975 👉 przesyłacie potwierdzenie wpłaty na adres mailowy: 📌 studia dzienne: filhistdzien@uni.lodz.pl 📌 studia zaoczne: bozena.pichola@uni.lodz.pl   Więcej…

Spotkanie studentów z prodziekanami

 Uwaga!   W poniedziałek, 28 września, o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy MS Teams odbędzie się spotkanie studentów (ważne: nie dotyczy studentów I roku!) i opiekunów pierwszego roku z prodziekanami WF-H UŁ – dr. Andrzejem Kompą i prof. Markiem Genslerem.   Spotkanie ma być poświęcone omówieniu następujących Więcej…

„Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni / włączeni” – podsumowanie projektu

„Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/ włączeni” to nowatorski projekt edukacyjny, która przybliża zagadnienia związane z twórczością artystyczną w Łodzi niesłusznie zwanej „złym miastem”. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem podsumowującym przedsięwzięcie kierowane przez prof. Anetę Pawłowską (Instytut Historii Sztuki UŁ). Kilka słów Więcej…

Informacja o zapisach na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2020/2021

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2020/2021 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w: wykładach w języku polskim i w językach obcych (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki) Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej) Studenci mogą Więcej…

„Widmo Mahometa, cień Samuela” – recenzja

„Widmo Mahometa, cień Samuela. Cesarstwo bizantyńskie w relacji z przedstawicielami innych religii i kultur (VII–XV w.)” to zbiór tekstów poświęconych różnorodnym aspektom historii cesarstwa bizantyńskiego i jego oddziaływań na Bałkanach, a także obrazowi Mahometa w kulturze średniowiecznej – zarówno łacińskiej Europy Zachodniej, jak Więcej…