prof. dr hab. Marian Głosek (professor emeritus)
prof. dr hab. Ilona Skupińska-Løvset (professor emerita)

Zespół Naukowy i Techniczny
mgr Aleksander Andrzejewski (kierownik)
dr Jolanta Dybała
mgr Joanna Gołębiowska
mgr Mariusz Rychter
mgr Łukasz Trzciński
mgr Paweł Zawilski
Zakład Antropologii Kulturowej

Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej

Pracownia Antropologii Praktycznej

 

Katedra Historii Filozofii

Katedra Logiki i Metodologii Nauk
dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ
dr hab. Marek Nowak, prof. UŁ
dr hab. Marek Rosiak, prof. UŁ
dr hab. Janusz Ciuciura
dr Dorota Rybarkiewicz

Katedra Etyki

Katedra Filozofii Współczesnej
dr hab. Bogdan Banasiak, prof. UŁ
dr Paweł Grabarczyk
prof. dr hab. Barbara Tuchańska (professor emerita)

Instytut Historii

Katedra Historii Bizancjum

Katedra Historii Średniowiecznej
dr hab. Tadeusz Nowak, prof. UŁ

Katedra Historii Nowożytnej
prof. dr hab. Zbigniew Anusik (kierownik)
dr Piotr Robak


Katedra Historii Polski Najnowszej
prof, dr hab. Kazimierz Badziak (professor emeritus)
prof. dr hab. Paweł Samuś (professor emeritus)

Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.


Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii
prof. dr hab. Rafał Stobiecki (kierownik)
prof. dr hab. Alicja Szymczak (professor emerita)

Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej
dr Krzysztof Mucha (kierownik)
dr Marzena Iwańska

Centrum Badań Żydowskich
dr Adam Sitarek (kierownik)

Archiwum Sybiraków

 

Instytut Historii Sztuki

Katedra Historia Architektury
dr hab. Tadeusz Bernatowicz, prof. UŁ
dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ